Reklamacje

Rezygnacja z usług

Chcesz wypisać się z subskrypcji SMS lub zgłosić reklamację? Skorzystaj z informacji poniżej.

Z niechcianych rozsyłek reklamowych (numery skrócone zaczynające się od 7 lub 9) możesz w szybki sposób wypisać się za pomocą naszego formularza.

Wypisz się z wysyłek reklamowych

Z subskrypcji SMS/DCB ( w przypadki jeśli na rachunku od operatora doliczone są dodatkowe opłaty) możesz w szybki sposób wypisać się za pomocą naszego formularza.

Wypisz się z subskrypcji

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące usług SMS, które masz przypisane do swojego numeru telefonu. Skontaktuj się z nami pod numerem +48 12 44 66 901 lub wypełnij formularz. Wskazane w formularzu informacje są nam niezbędne w udzieleniu Tobie pomocy.

Reklamacje zgłaszane w formularzu są standardowo rozpatrywane w terminie pięciu dni roboczych. Jeśli proces reklamacyjny wymaga kontaktu z zagranicznymi Partnerami Mobiltek okres ten może ulec wydłużeniu.

Reklamacje telefoniczne pod numerem +48 (12) 44 66 901 są rozpatrywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00.

Pamiętaj:

W przypadku niechcianych rozsyłek z numerów premium zachęcamy również do weryfikacji właściciela numeru premium na stronie UKE.

Formularz reklamacji


    a. prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej wycofaniem a ponadto dane te będą nadal przetwarzane mimo cofnięcia mojej zgody, jeżeli przetwarzanie takie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

    b. prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego czy do celów statystycznych w przypadkach określonych w treści klauzuli informacyjnej przekazanej mi przez Mobiltek;

    c. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Mobiltek moich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Copyright © Mobiltek - All rights reserved