Direct Carrier Billing (DCB)

Usługa Direct Carrier Billing (tzw. DCB, Carrier Billing lub SMS+) jest dostępna dla wszystkich użytkowników dowolnej sieci komórkowej, co czyni ją najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem służącym płatności. Dzięki niej z łatwością można opłacić produkty cyfrowe i wirtualne usługi oferowane online.

Rodzaje płatności DCB

Płatność jednorazowa

Użytkownik płaci za produkt lub usługę dostępne online, kwota transakcji jest doliczona do jego rachunku za telefon lub potrącana z salda na karcie, a następnie użytkownik może natychmiast rozpocząć korzystanie z zamówionego produktu lub usługi.

Płatność cykliczna

Użytkownik rejestruje swój numer w serwisie internetowym, z którego chce korzystać i automatycznie uiszczać opłatę członkowską w tym serwisie (np. miesięczny dostęp do archiwum filmów lub tygodniowy dostęp do konta premium w serwisie społecznościowym). Użytkownik otrzymuje potwierdzenie aktywacji usługi, a następnie w określonych odstępach czasu operator komórkowy dolicza do jego rachunku za telefon określoną kwotę (lub potrąca tą kwotę z salda w przypadku telefonu na kartę). Dodatkowo w przypadku płatności cyklicznej użytkownik może otrzymać bezpłatny, próbny dostęp do zamówionego produktu lub serwisu na okres od 1 do 30 dni, pozwalający mu na zapoznanie się z ofertą serwisu. Następnie, po upływie bezpłatnego okresu próbnego, użytkownik przechodzi w tryb użytkownika płatnego i jego operator rozpoczyna naliczanie płatności cyklicznej w określonych odstępach czasu.

Zalety DCB

Szybkość i bezpieczeństwo

płatność potwierdzana przez PIN

Uniwersalność

usługa dostępna dla wszystkich użytkowników dowolnej sieci komórkowej

Zyskowność

wysoki udział procentowy w transakcji dla właściciela serwisu

Swoboda kształtowania cen

w zakresie od 0,01 do 200 PLN brutto

Płatność jednorazowa lub cykliczna (abonamentowa)

wybór między płatnością jednorazową lub cykliczną z opcją bezpłatnego okresu próbnego

Przykładowe zastosowanie Direct Carrier Billing

Zakup plików z muzyką, filmów, audiobooków, e-booków

Dostęp do treści w serwisach e-learningowych

Płatności w grach internetowych

Ulepszenia kont w serwisach społecznościowych

Dostęp do pełnych wersji artykułów, dokumentów, raportów, baz danych, archiwów, infoserwisów, działów porad itp.

Płatności za dodanie i wyróżnienie ofert w internetowych serwisach aukcyjnych i ogłoszeniowych

Aktywacja różnego rodzaju usług hostingowych oferowanych w serwisach internetowych

Jesteś zainteresowany współpracą?

Copyright © Mobiltek - All rights reserved