Masz pytania?

Nie krępuj się pisz, dzwoń – jesteśmy dla Ciebie!

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek sp. z o.o.

Siedziba firmy

ul. Józefińska 2,
30-529 Kraków

NIP: 6751279514
Regon: 356564304
KRS: 0001011906

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ; kapitał zakładowy 212 842,20 zł (w całości opłacony)

Reklamacje SMS

Reklamacje zgłaszane w formularzu są standardowo rozpatrywane w terminie pięciu dni roboczych. Jeśli proces reklamacyjny wymaga kontaktu z zagranicznymi Partnerami Mobiltek okres ten może ulec wydłużeniu.

Reklamacje telefoniczne pod numerem +48 (12) 44 66 901 są rozpatrywane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00.

Dział Reklamacji

W celu złożenia reklamacji prosimy o wypełnienie formularza lub przesłanie zgłoszenia na powyższy adres mailowy.

Dział Handlowy

Copyright © Mobiltek - All rights reserved