Płatności mobilne dla Organizacji pozarządowych

Co proponujemy

 • Dodatkową metodę przekazania darowizny na cele charytatywne poprzez dopisanie kwoty datku do miesięcznego rozliczenia z operatorem komórkowym. Darczyńca może realizować płatność na ekranie komputera lub telefonu komórkowego. Przekazana w ten sposób darowizna zasili konto Organizacji i równocześnie jako obciążenie doliczona zostanie do rachunku telefonicznego Darczyńcy. Obecnie możliwość przekazania datków za pomocą telefonu komórkowego dostępna jest dla posiadaczy abonamentu w sieciach Play i Plus. Co więcej, udostępniając na stronie Organizacji pozarządowej metodę DCB dajemy Darczyńcy możliwość przekazania darowizny jednorazowo lub cyklicznie (tygodniowo, miesięcznie).

  Z opcji wpłat darowizn przy pomocy metody DCB nie mogą skorzystać Darczyńcy posiadający telefony na kartę z doładowaniem.

  Udostępnienie metody wpłat darowizn przy pomocy DCB daje wiele korzyści zarówno Organizacji jak również Darczyńcom, który szukają szybkich i prostych sposobów przekazania środków pieniężnych na wybrany cel. Co więcej dla Państwa Organizacji może być uzupełnieniem i wzbogaceniem dotychczasowych metod zbierania darowizn.

Jak to działa

 • Organizacja pozarządowa umieszcza na swojej stronie internetowej informację o możliwości dokonania wpłaty przez metodę DCB. Mobiltek w celu ułatwienia implementacji DCB dostarcza gotowe moduły do platform WordPress oraz WooCommerce. Organizacje korzystające z innych platform mają możliwość integracji w wykorzystaniem API.

  Przebieg płatności (wpłaty darowizny) przedstawia się następująco:

  1. Darczyńca wybiera możliwości wpłaty darowizny z użyciem DCB. W wyświetlonym formularzu transakcji podaje swój numer telefonu i wybiera kwotę darowizny, którą chce przekazać.
  2. Na podany w formularzu numer telefonu Darczyńca otrzymuje SMS z jednorazowym kodem PIN, służącym do zatwierdzenia wpłaty darowizny.
  3. Darczyńca zatwierdza transakcję wpisując PIN w formularzu transakcji.
  4. Operator wysyła do użytkownika wiadomość SMS z potwierdzeniem płatności, a na koniec miesiąca – dolicza opłatę do swojego rozliczenia z Darczyńcą.

  Status każdej wpłaty Mobiltek przesyła do Organizacji pozarządowej w czasie rzeczywistym, a na koniec miesiąca przekazuje raport rozliczeniowy zgodnie z którym w ustalonym terminie środki przekazywane są na wskazany przez Organizację rachunek bankowy.

Dlaczego taka forma płatności

 • Płatność DCB jest szybką oraz bezpieczną formą przekazania darowizny na określony cel Organizacji pozarządowej. Usługa dedykowana jest dla tych użytkowników Internetu, którzy nie korzystają z kart płatniczych lub bankowości online, a chcą dokonać wpłaty darowizny przy użyciu telefonu komórkowego lub też cenią proste, funkcjonalne i szybkie metody płatności. Zaletą płatności DCB jest możliwość obsłużenia wpłat jednorazowych oraz cyklicznych.

Dla kogo przeznaczone jest to rozwiązanie

 • Obsługujemy zarejestrowane w Polsce Organizacje pozarządowe posiadające w celach statutowych działalność w zakresie pomocy społecznej, realizowanej poprzez prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych w wyniku zbiórek pieniędzy.

Jak zacząć

 • W celu udostępnienia DCB na stronie Organizacji prosimy o kontakt z działem handlowym Mobiltek pod adresem: [email protected]. Przedstawiciel Mobiltek przedstawi szczegóły dotyczące współpracy oraz prześle Państwu indywidualną ofertę.

  Dodatkowo przed udostępnieniem DCB dla darczyńców niezbędne jest spełnienie przez organizację kilku warunków formalnych oraz technicznych:

  1. Organizacja (fundacja lub stowarzyszenie) musi być wpisana do rejestru KRS;
  2. Organizacja nie może udostępnić DCB dla innych celów niż wpłaty darowizn;
  3. Podpisanie umowy oraz przesłanie statutu Organizacji;
  4. Dodanie informacji w regulaminie płatności DCB o celu na jaki zbierane są środki przy pomocy DCB;
  5. Dodanie logotypów Mobiltek oraz Operatorów (Play oraz Plus) na stronie www Organizacji;
  6. Udostępnienie wpłaty darowizn w zakresie 1-200 zł brutto (jednorazowo oraz cyklicznie).

  Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami w obszarze płatności mobilnych. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i doradzimy rozwiązania, które pozwolą Państwu dotrzeć do nowych grup potencjalnych darczyńców i pozyskać dodatkowe środki na szczytne cele.

Copyright © Mobiltek - All rights reserved