TUI

APLIKACJA MOBILNA TOUROPERATORA

Aplikacja mobilna

Opis projektu

Aplikacja umożliwia przegląd oferty touropertora i daje następujące funkcjonalności:

  • Wyszukiwanie oferta w katalogu wg zdefiniowanych kryteriów,
  • Przeglądanie informacji graficznych oraz map na karcie konkret-nego obiektu,
  • Oznaczanie ofert jako ulubione,
  • Proces zakupowy (w okresie naszej współpracy odbywał się poprzez przekierowanie do WWW),
  • Prezentacja oceny obiektu opartej o TripAdvisor

Zakres prac

  • Development aplikacji mobilnych,
  • Pełne testy,
  • Usługa wsparcia gwarancyjnego

Technologie

Android, iOS

Copyright © Mobiltek - All rights reserved