Polkomtel

Multiinfo

Platforma masowej komunikacji SMS/MMS

Opis projektu

Utrzymanie i rozwój platformy MultiInfo do zarządzania komunikacją SMS/MMS, udostępnianej w modelu usługowym przez Polkomtel klientom biznesowym, takim jak np. banki i firmy spedycyjne.

Współpracę z Polkomtel skupioną na MultiInfo rozpoczęliśmy w 2007 roku projektując oraz wdrażając pierwszą wersję systemu. Od tego czasu, nieprzerwanie, świadczymy usługi utrzymania oraz dalszego rozwoju tej platformy.

W obecnej wersji system pracuje w klastrze HA rozproszonym geograficznie w oparciu o architekturę przygotowaną przez Mobiltek w ramach jednej z modyfikacji.

W ciągu miesiąca system przetwarza ok 33 000 000 wiadomości, także związanych z płatnościami, jak np. hasła jednorazowe.

Zakres prac

  • Projektowanie oraz wykonanie UI/UX w niektórych projektach rozwojowych,
  • Development systemów frontend’owych oraz backend’owych,
  • Pełne testy,
  • Wdrożenia produkcyjne

Technologie

.NET Framework, ASP.NET MVC, ASP.NET WebForms, Bootstrap, MS SQL, nHibernate

Copyright © Mobiltek - All rights reserved