ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ

§ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці правила визначають, зокрема:
  1. види та обсяг послуг;
  2. умови надання послуг;
  3. умови укладення та розірвання договорів про надання послуг;
  4. порядок пред’явлення претензій.

§ 2

ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни, що використовуються в цих Правилах, мають такі значення:

 1. Правила – ці правила;
 2. Постачальник послуги – Товариство з обмеженою відповідальністю «МОБІЛТЕК ЮКРЕЙН», ідентифікаційний номер 42709697, місцезнаходження якого: Україна, 01024, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44;
 3. Провайдер – особа, що пропонує Продукти на Платформах;
 4. Продукти – цифровий контент, такий як рінгтони, фонові зображення (шпалери), відео, екранні заставки, додатки, ігри, теми та інші цифрові продукти чи послуги, що постачаються через Платформу на Пристрій Користувача, які можна використовувати на Пристрої та доступ до яких можна отримати за допомогою інструменту доступу;
 5. Платформа – автоматизована платформа зв’язку (що включає веб-сайт, протокол бездротового доступу (WAP), мобільний додаток), контролером якої є Провайдер та яка забезпечує Користувачу доступ до Продуктів;
 6. Пристрій – мобільний цифровий кінцевий пристрій Користувача із SIM-карткою, активною в мобільній мережі Vodafone, Kyivstar, або, відповідно, телекомунікаційний або цифровий кінцевий пристрій з активним доступом в Інтернет;
 7. Послуга доступу – послуга поставки цифрового контенту, що надається Постачальником послуги на умовах, визначених цими Правилами; в рамках Послуги доступу, за допомогою цифрових інструментів доступу, наданих Постачальником послуги, Користувач отримує доступ до Продуктів, що пропонуються Провайдерами на Платформах;
 8. Користувач – кожен абонент мобільної мережі Vodafone, Kyivstar, який користується передплаченими телекомунікаційними послугами та який користувався або хоче користуватися Послугою доступу з Пристрою;
 9. Разовий ліміт – максимально можлива сума однієї операції з оплати Послуги доступу – 3000 гривень;
 10. Річний ліміт – максимально можлива сума усіх операцій протягом одного календарного року – 62000 гривень;
 11. Оператор – GSM-оператор рухомого (мобільного) зв’язку мобільної мережі Vodafone, Kyivstar, послуги якого використовує Користувач, як абонент;
 12. Емітент – уповноважена фінансова установа, яка здійснює випуск електронних грошей.

§ 3

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЮ ДОСТУПУ

 1. Послуга доступу надається електронним шляхом.
 2. Послуга доступу надається Постачальником послуги.
 3. Послуга доступу доступна виключно абонентам мобільної мережі Vodafone, Kyivstar, які користуються передплаченими телекомунікаційними послугами.
 4. Для отримання права користування Послугою доступу Користувач повинен задовольняти таким мінімальним вимогам:
  1. інструменти доступу: доступ до Інтернету – рекомендована швидкість з’єднання не менше 128 Кбіт/с;
  2. настільні комп’ютери та ноутбуки – веб-переглядачі Internet Explorer (версія 8 або новіша) або Google Chrome (версія 14.0 або новіша), або Opera (версія 11.1 або новіша), або Mozilla Firefox (версія 3.5 або новіша), або Safari (версія 3.2.2 або новіша);
  3. мобільні телефони (включаючи смартфони) та планшети – ОС: Android або iOS, або Windows Phone, або ОS Firefox або Symbian.
 5. Способи та умови використання Продуктів, включаючи тип та категорії Пристроїв, за допомогою яких можна використовувати Продукти, визначено у договорі, який є обов’язковим для Користувача та Провайдера. Якщо цими Правилами не встановлено інше, Постачальник послуги не несе відповідальності за порядок роботи Платформи та дії Користувача на Платформі, які прямо не пов’язані з використанням Послуги доступу.
 6. Перш ніж укладати договір про надання Послуги доступу, Користувач повинен ознайомитися з цими Правилами та з правилами користування Платформою або правилами використання Продукту, відповідно, розміщеними Провайдером на Платформі. Укладаючи договір про надання Послуги доступу, Користувач підтверджує своє ознайомлення з його умовами, включаючи ці Правила, та приєднується до договору, викладеного Постачальником послуги односторонньо.

§4

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 1. Для користування Послугою доступу Користувачі повинні ввести свій номер телефону (номер MSISDN), активний у мобільній мережі Vodafone, Kyivstar, на Платформі. Іноді номер MSISDN може автоматично зчитуватися Платформою.
 2. В рамках процедури замовлення Продукту Постачальник послуги надсилає текстове повідомлення на номер MSISDN з PIN-кодом (одноразовим паролем), отриманим на Платформі. Текстове повідомлення також повинно містити інформацію про вартість та найменування замовленого Продукту.
 3. Введення PIN-коду на підсторінці замовлення Послуги доступу на Платформі та проставлення галочки у віконці «Замовлення та оплата» означатиме розміщення замовлення із зобов’язанням здійснити оплату. Проте, якщо Платформа є мобільним додатком, введення або підтвердження PIN-коду може бути частково або повністю автоматизованим.
 4. Введення номера MSISDN є необов’язковим, але необхідним для надання Послуги доступу.
 5. У разі використання Користувачем Пристрою із SIM-карткою, активною у мережі Vodafone, Kyivstar, коли номер телефону (MSISDN) автоматично зчитується на підсторінці Послуги доступу на Платформі, проставлення Користувачем галочки у віконці «Замовлення та оплата» означає, що Користувач розмістив замовлення із зобов’язанням здійснити оплату. Отже, положення пунктів 2-4 вище не застосовуються.
 6. Користування Послугою доступу можливо у випадку позитивних результатів оцінювання фінансової спроможності Користувача Постачальником послуги. Оцінювання фінансової спроможності здійснюється на основі даних про Користувача, які надаються постачальником телекомунікаційних послуг (оператором зв’язку стандарту GSM, послугами якого користується Користувач) у зв’язку з наданням Послуги доступу. Відсутність коштів на передплаченому номері Користувача є, зокрема, підставою для негативного оцінювання фінансової спроможності. Перевищення Користувачем Разового та/або Річного лімітів також, зокрема, є підставою для негативного оцінювання фінансової спроможності.
 7. У разі отримання негативних результатів оцінювання фінансової спроможності, Постачальник послуги відхиляє розміщене Користувачем замовлення Послуги доступу, що означає, що договір про надання Послуги доступу не укладено. Користувач негайно інформується про негативні результати його верифікації (неукладення договору) шляхом направлення текстового повідомлення на номер MSISDN, отриманий на Платформі, з інформацією про неможливість користування Послугою доступу.
 8. У разі отримання позитивних результатів фінансової верифікації окремого Користувача, Постачальник послуги негайно надсилає цю інформацію Користувачу шляхом направлення текстового повідомлення, яким підтверджується укладення договору про надання Послуги доступу до конкретного Продукту.
 9. Укладення з Постачальником послуги договору про надання Послуги доступу має наслідком укладення між Користувачем і Провайдером договору про використання Продукту.
 10. За допомогою Послуги доступу можна отримати доступ лише до Продуктів, які можуть бути поставлені на Пристрій Користувача і використання яких можливо з такого Пристрою.
 11. В результаті укладення договору про надання Послуги доступу у Користувача виникає зобов’язання перед Постачальником послуги зі здійснення плати за користування Послугою доступу.
 12. Користувач має право відмовитися від договору протягом 14 днів з моменту укладення договору про надання Послуги доступу Постачальником послуги, крім випадків, якщо протягом періоду укладення договору (що є договором постачання цифрового контенту):
  1. Користувач погодиться на отримання доступу до Продуктів одразу при укладенні договору, підтвердивши водночас, що негайне використання Продукту означає втрату права на відмову від договору, укладеного з Постачальником послуги, та договору про використання Продукту, укладеного з його Провайдером
  2. після чого Користувач починає використовувати такий Продукт.

§ 5

ОПЛАТА

 1. Користувач зобов’язаний сплатити Постачальнику послуги плату за користування Послугою доступу.
 2. У випадку використання Користувачами карток передплаченого сервісу, оплата Послуги доступу здійснюється шляхом вирахування відповідної плати з суми передплачених коштів на рахунку Користувача в оператора зв’язку стандарту GSM, послугами якого Користувач користується (за допомогою Пристрою).
 3. Сплата Користувачем Постачальнику послуги суми за Послугу доступу виключається з зобов’язання щодо сплати за користування Продуктами Провайдерам.
 4. Сплачуючи Постачальнику послуги суму за Послугу доступу, Користувач ініціює транзакцію та погоджується щодо наступного:
  1. Користувач відмовляється від частини невикористаних передплачених телекомунікаційних послуг Оператора та одночасно вимагає від Оператора повернути відповідну вартість невикористаних послуг Оператора;
  2. в обмін на вартість невикористаних послуг Оператора Користувач опосередковано отримує електронні гроші, випущені Емітентом;
  3. отриманими електронними грошима Користувач сплачує Постачальнику послугу суму за Послугу доступу, яка зараховується в якості оплати за Продукти Провайдерам.
 5. Решта принципів щодо оплати врегульовуються правовідносинами між Користувачем та Оператором, послуги якого використовує Користувач (з використанням Пристрою). Постачальник послуги не є учасником таких правовідносин.
 6. Плата за Послугу доступу обмежується лімітами, що встановлені чинним законодавством України. При здійсненні оплати за Послугу доступу, Користувач не може перевищувати наступні ліміти:
  1. максимально можлива сума однієї операції з оплати Послуги доступу – 3000 гривень (“Разовий ліміт“);
  2. максимально можлива сума усіх операцій протягом одного календарного року – 62000 гривень (“Річний ліміт“).

§ 6

ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ТА ДЕАКТИВАЦІЯ ПЕРІОДИЧНИХ ПОСЛУГ

 1. Періодична Послуга доступу надає Користувачу право на отримання доступу до Продуктів протягом відповідного розрахункового періоду, після чого вона автоматично поновлюється на наступний розрахунковий період щодо Послуги доступу, допоки не спливе строк її надання або вона не буде деактивована.
 2. Деактивація (припинення надання) періодичної Послуги з доступу може бути здійснена Користувачем, Постачальником послуги (або на умовах, що передбачені в цих Правилах) або Провайдером (відповідно до положень Правил щодо Платформи або Продукту, що надається Провайдером, зокрема, внаслідок зміни цін, запровадження значних змін щодо функціонування або організації Платформи або Продукту, включаючи ті, що пов’язані з технічним або технологічним процесом).
 3. Деактивація здійснюється наприкінці розрахункового періоду за Послугу доступу. Проведенню деактивації Постачальником послуги або Провайдером має передувати надання текстового повідомлення або електронного повідомлення, що надсилається принаймні за 7 днів до закінчення поточного розрахункового періоду.
 4. Запит на деактивацію періодичної Послуги доступу Користувачем має бути наданий не пізніше, ніж за 24 години до закінчення розрахункового періоду за Послугу доступу (запит, який подається пізніше, може мати наслідком деактивацію наприкінці наступного розрахункового періоду). Детальні засади проведення деактивацїї періодичної Послуги доступу будуть доведені до відома Користувача в текстовому повідомленні, яке буде надіслане кожного разу при продовженні надання Послуги доступу (наприклад, в формі посилання на відповідний сайт).
 5. Постачальник послуги може розірвати договір про надання періодичної Послуги доступу (деактивація) у наступних випадках:
  1. нездатності надавати Послугу доступу на поточних умовах внаслідок змін, внесених до положень законодавства, виконання зобов’язання, що виникає на підставі рішення суду або рішень адміністративних органів;
  2. необхідності змін засад надання Послуги доступу з міркувань безпеки, включаючи ті зміни, що мають за мету запобігти використанню Послуг доступу у спосіб, що суперечитиме законодавству;
  3. дій Користувача, які порушують положення чинного законодавства, що призводять до втручання в роботу Послуги доступу або виникнення загрози для інших Користувачів або безпеки надання Послуги доступу;
  4. втрати технічної спроможності або втрати права пропонувати Послуги доступу стосовно конкретного Продукту або з використанням конкретної Платформи;
  5. перевищення Користувачем Разового та/або Річного лімітів.
 6. Деактивація Послуги доступу, що була проведена Постачальником послуги, означає припинення договору, що був укладений між Користувачем та Провайдером у зв’язку з використанням Продукту.
 7. У разі замовлення надання періодичної Послуги доступу до початку кожного розрахункового періоду Користувач проходитиме верифікацію, що проводитиметься Постачальником послуги на предмет його фінансової спроможності. У разі отримання позитивних висновків за результатами такої верифікації Користувачу буде надіслано текстове або електронне повідомлення з інформацією про продовження надання Послуги доступу. У разі отримання негативних висновків за результатами такої верифікації надання періодичної Послуги доступу буде призупинено, що означатиме призупинення надання Послуги доступу та нарахування плати за Послугу доступу. Призупинення надання Послуги доступу здійснюється після завершення платіжного періоду.
 8. Якщо протягом 60 днів з моменту призупинення надання Послуги доступу Користувач отримає позитивну оцінку в рамках фінансової верифікації, надання Послуги доступу буде відновлено, а користувачу буде надіслано текстове повідомлення про це, як зазначено в попередньому пункті. Якщо тривалість періоду призупинення надання Послуги доступу перевищує 60 днів поспіль, ця послуга буде автоматично деактивована
 9. Протягом періоду призупинення надання Послуги доступу Користувач має право деактивувати її також шляхом активації блоку електронних послуг.

§ 7

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Якщо інше не передбачено положеннями чинного законодавства або окремими регуляторними актами, Постачальник послуги не нестиме відповідальності за будь-яке порушення договору, укладеного між Користувачем та Провайдером, зокрема, за дефекти Продукту або недоліки в функціонуванні Платформи, якщо такі обставини не виникатимуть з вини Постачальника послуги. Користувач має право пред’явити будь-які претензії з огляду на зазначені вище обставини до Провайдера, який постачає Продукт і надає Платформу.
 2. Користувач зобов’язаний забезпечити захист Пристрою від несанкціонованого доступу третіх осіб. Постачальник послуги не несе відповідальності за будь-які наслідки (у тому числі збитки), що виникають внаслідок отримання третіми особами доступу до Пристрою Користувача, що дозволяє їм замовляти або використовувати Послугу доступу.
 3. Надання протизаконного контенту Користувачем, а також вжиття заходів, що можуть призвести до втручання або пошкодження технічної / інформаційно-технологічної інфраструктури Постачальника послуги, забороняється.

§ 8

ПРЕТЕНЗІЇ

 1. Претензії пред’являються Користувачем у зв’язку з ненаданням або несвоєчасним наданням Послуги доступу Постачальником послуги.
 2. Претензії можуть бути заявлені протягом 12 місяців з останнього дня розрахункового періоду, в якому сталося порушення надання Послуги доступу, або починаючи з дати, в яку Послугу доступу було неналежним чином надано або мало бути надано, або з дати виставлення рахунку на оплату Послуги доступу.
 3. Претензії можуть бути заявлені в письмовій формі за адресою Постачальника послуги.
 4. Опрацювання претензій проводиться протягом 30 днів з моменту їх отримання.
 5. Відхилення претензії, яку було подано після спливу строку подання, або прийняття рішення про відмову у задоволенні претензії не позбавляє Користувача можливості пред’явити претензії згідно з умовами, що передбачені законом, включаючи звернення до суду.

§ 9

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Обробка персональних даних Користувача (номер MSISDN, інформація про платежі, блоки) здійснюватиметься Постачальником послуги з метою оцінки фінансової спроможності, а також вжиття заходів, що необхідні для укладання договору про користування Послугою доступу або провадження надання періодичної Послуги доступу на наступний розрахунковий період. Суб’єкт даних має право доступу до даних та право на виправлення таких даних. Обробка даних Користувача включатиме в себе їх надання відповідним Провайдерам в цілях та в обсязі, наскільки це вимагається для надання Послуги доступу.
 2. Користувач надає свою однозначну та безумовну згоду на передавання, обробку та зберігання будь-яким способом, поширення, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних для забезпечення надання Послуги доступу. Така згода надається Постачальнику послуги, Провайдерам, Операторам, Емітента та іншим суб’єктам, що можуть бути задіяні до надання Послуги доступу.
 3. У разі користування Послугою доступу за межами України з метою користування Послугою доступу необхідно буде забезпечити наявність активної послуги з роумінгу, що надаватиметься на основі окремих договорів, які є обов’язковими для виконання Користувачем та оператором зв’язку стандарту GSM, послугами якого користується Користувач.
 4. Жодна додаткова плата не нараховуватиметься (на доповнення до плати за користування Послугою доступу) за отримання та надсилання текстових повідомлень Користувачем, як зазначається в цих Правилах.
 5. Постачальник послуги залишає за собою право на внесення змін до цих Правил з причин, що зазначаються в підпунктах a) та b) пункту 5 §6 Правил, а також у випадку внесення змін у зв’язку з функціонуванням Послуги доступу, які впливають на права та зобов’язання Користувача, включаючи ті, які стосуються технічного та технологічного прогресу. Правила після внесення до них зміни будуть надані Користувачами і опубліковані на https://mobiltek.pl після надання попереднього повідомлення за 14 днів. Зміни, що вносяться до Правил, не порушуватимуть набутих Користувачами прав.
 6. Положення Правил не виключають можливості посилання Користувачами, які виступають в якості споживачів, на обов’язкові положення законодавства про захист прав споживачів.
 7. По відношенню до питань, які не врегульовані Правилами, застосовуватимуться відповідні положення законодавства України.
 8. Дія цих Правил поширюється на договори про надання Послуги доступу, які були укладені після 01.02.2021.

Copyright © Mobiltek - All rights reserved